REGULAMIN

REGULAMIN

41. KIELECKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI

Z WIŚLICY NA JASNĄ GÓRĘ

 

Przeczytaj uważnie poszczególne punkty Regulaminu, które zostały napisane z myślą o Tobie. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza, że akceptujesz Regulamin i zobowiązujesz się do realizowania całości programu pielgrzymkowego.

 

ZASADY OGÓLNE

1. Pielgrzymka to wspólnota ludzi, którzy chcą przeżyć rekolekcje w drodze. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

2. Pielgrzymi idą do Matki razem jako wspólnota, jako rodzina pielgrzymkowa i to wiele znaczy! To nie tylko uświęcone tradycją zwroty: „Siostro”, „Bracie” do wszystkich uczestników pielgrzymki, ale to jeszcze bardziej troska o klimat, jaki wszyscy mają tworzyć. Pielgrzymi darzą się wzajemną życzliwością, kulturą bycia, wrażliwością na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych, starszych. Wszyscy pielgrzymi tworzą pielgrzymkę, dlatego wskazane jest dzielenie się posiadanymi talentami i umiejętnościami (np. muzycznymi, medycznymi, technicznymi) oraz włączanie się w służbę dla dobra grupy czy całej pielgrzymki.

3. Pielgrzymi z góry powinni nastawić się na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygodę, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne. Wszelkie niedogodności urzeczywistniają charakter pokutny pielgrzymki.

4. Na pielgrzymce obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana). Ponadto w małym plecaku należy mieć ze sobą wyposażenie na dany dzień: nakrycie głowy, książeczkę pielgrzyma, różaniec, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki opatrunkowe, zażywane leki i dokumenty. Główny plecak będzie przewożony samochodem transportowym.

5. Znaczek pielgrzymkowy należy nosić przypięty w widocznym miejscu. Książeczkę pielgrzyma zaś okazujemy na żądanie księży przewodników, służb pielgrzymkowych.

6. Organizatorzy zapewniają możliwość zakupienia na trasie chleba, napojów i posiłków (zapiekanka, hot-dog, itp.) ze sprawdzonego od lat źródła.

7. Organizatorzy podejmują starania, aby pielgrzymi mogli nocować w szkołach, halach sportowych, świetlicach, domach, itp., ale nie są w stanie tego zapewnić. Warto wyposażyć się w namiot. Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania namiotów przed nadejściem całej grupy.

8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:30.

9. Wdzięczność to wielki wymiar człowieczeństwa. Pielgrzymi przede wszystkim wyrażają ją wobec Pana Boga i Matki Bożej. Nie może też zabraknąć jej wobec wszystkich spotykanych ludzi za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci. Warto nauczyć się za wszystko dwa razy podziękować!

10. Warto pamiętać, że za rok przyjdą w te same miejsca kolejni pielgrzymi. Pozostawione przez pielgrzymów dobre świadectwo będzie owocować w następnych latach.

11. Pielgrzymi będą mogli przebyć całą trasę z Wiślicy na Jasną Górę. Istnieje też możliwość pielgrzymowania tylko na wybranych odcinkach.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W pielgrzymce może uczestniczyć ten, kto:

a) Akceptuje religijny i rekolekcyjny charakter pielgrzymki.

b) Codziennie uczestniczy w poszczególnych punktach programu (Msza św., nabożeństwa, konferencje, itd.).

c) Zachowuje bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy.

d) Przestrzega zaleceń księdza przewodnika i służb pielgrzymkowych.

e) Podporządkuje się dyscyplinie i zasadzie milczenia w czasie duchowych punktów programu.

f) Nie oddala się od grupy bez zgody księdza przewodnika.

g) Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki oraz uiścił opłatę.

h) Przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, w tym także zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

 

ZAPISY

1. Zapisy na 41. KPP odbywają się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej (www.pielgrzymka.kielce.pl - zakładka ZAPISY). Organizatorzy przewidują też możliwość zapisu po terminie.

2. Na organizację pielgrzymki (transport, materiały duszpasterskie, pakiet pielgrzyma i ubezpieczenie) jest pobierana opłata: za 1 dzień - 30 zł, za 2 dni - 45 zł, za 3 dni - 60 zł, za 4 dni - 75 zł, za 5 dni - 90 zł, za 6 dni - 100 zł, za 7 dni - 110 zł, za całość, czyli 8 dni - 120 zł). Od dzieci (do końca szkoły podstawowej, czyli do 8 klasy włącznie) jest pobierana opłata ulgowa: za 1 dzień - 25 zł, za 2 dni - 30 zł, za 3 dni - 35 zł, za 4 dni - 40 zł, za 5 dni - 45 zł, za 6 dni - 50 zł, za 7 dni - 55 zł, za całość, czyli za 8 dni - 60 zł. Opłatę należy uiścić na początku pielgrzymowania.

3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Pozostałe osoby niepełnoletnie (16 i 17 lat) mogą uczestniczyć w pielgrzymce pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, na której wskazany będzie pełnoletni uczestnik pielgrzymki ustanowiony jako osoba odpowiedzialna za niepełnoletniego uczestnika.

4. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie są zobowiązane zgłosić się do sekretariatu grupy w celu odbioru pakietu pielgrzyma (książeczki pielgrzyma i znaczka).

5. Przy zapisie uczestnik pielgrzymki wyraża zgodę na:

a) Fotografowanie i filmowanie wizerunku w celu upamiętnienia pielgrzymki i późniejszej promocji.

b) Wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne na stronie internetowej: www.pielgrzymka.kielce.pl (w zakładce RODO)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki.

2. O aktualnych sprawach nie objętych Regulaminem decyduje ksiądz dyrektor.

3. W każdej chwili pielgrzymki ksiądz dyrektor może zmienić postanowienia Regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.086374044418335