Osoba zaufania

OSOBA ZAUFANIA KIELECKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI

 

Na czas trwania Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki jest oddelegowana osoba zaufania. Do niej można zgłaszać się lub konsultować z nią tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta jest punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.

Osobą zaufania podczas pielgrzymki jest:

Ks. dr Artur Skrzypek
Delegat Biskupa Kieleckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Aleja IX Wieków Kielc 15 A
25-516 Kielce
tel. 508-865-553
delegat.kielce@gmail.com

 

ZASADY OCHRONY MŁODZIEŻY NIEPEŁNOLETNIEJ W CZASIE PIELGRZYMKI KIELECKIEJ

W czasie pielgrzymki szczególną troską i ostrożnością obejmujemy młodzież niepełnoletnią, która będzie pielgrzymowała.

Poniżej podajemy reguły opieki nad młodzieżą podczas pielgrzymki.

1. Zasady ogólne

 • Osoby posługujące podczas pielgrzymki (kapłani, osoby zakonne, służby) traktują każdą osobę uczestniczącą w pielgrzymce z respektem i szacunkiem, chroniąc jej godność.
 • Zwracając się do powierzonej młodzieży należy unikać takich zachowań, które będą odbierane przez nich jako poniżanie, dokuczanie, wykluczanie, odrzucanie, dyskryminację lub pogardliwe traktowanie.
 • Należy również zwracać uwagę na zachowania wymienione w punkcie poprzednim, które mogą się pojawić również między rówieśnikami uczestniczącymi w pielgrzymce.
 • Nie należy przebywać z osobą małoletnią sam na sam w pomieszczeniach niedostępnych dla innych.
 • Podejmując rozmowy na temat płciowości należy robić to z największą delikatnością. Należy wystrzegać się wszelkich żartów o podtekście seksualnym i komplementowania odnoszącego się do wyglądu i do rozwoju fizycznego

2. Zachowanie intymności fizycznej i emocjonalnej oraz prywatności

 • W kontakcie z młodzieżą osoby posługujące podczas pielgrzymki szanują granice intymności fizycznej i emocjonalnej młodych, zwracając uwagę na ich własne wyczucie granic funkcjonujące w kulturze regionu. W związku z tym zwracają szczególną uwagę na wrażliwość osoby małoletniej, a nie na swoje przyzwyczajenia i nawyki w traktowaniu drugiej osoby. W sytuacji niepewności lepiej kierować się powściągliwością i zachować dystans, aniżeli nadmiar gestów.
 • W sytuacji zabaw, gier itp. należy strzec się wszelkiego przekraczania granic intymności fizycznej i emocjonalnej.
 • Młodzież ma prawo do prywatności, szczególnie w miejscach noclegowych, w natryskach, toaletach lub innych miejscach podczas pielgrzymki. Osoby posługujące w pielgrzymce powinny zabezpieczyć te miejsca, aby były one bezpieczne dla młodzieży. W tych miejscach nie wolno wykonywać żadnych zdjęć i należy zadbać, by zdjęć nie robili sobie nawzajem młodzi.
 • Miejsca noclegowe osób małoletnich, toalety, natryski w miejscach zbiorowego przebywania powinny być oddzielne dla obu płci i winny być bezpieczne, czyli takie, aby nie była możliwa również przemoc rówieśnicza.
 • Osoby dorosłe nie powinny spać same w pokoju z osobą małoletnią/osobami małoletnimi /poza rodzinami/.

3. Sytuacje wyjątkowe

 • W sytuacji, gdy osoba młoda potrzebuje indywidualnej, dyskretnej rozmowy z osobą odpowiedzialną/posługującą taka rozmowa nie może się odbywać w miejscu izolowanym. Nie może być ona przedłużana poza czas, który jest potrzebny dla tej rozmowy.
 • W sytuacji spowiedzi poza Kościołem/kaplicą należy zagwarantować osobie młodej intymność sakramentu, a jednocześnie wykluczyć miejsce izolowane i niedostępne dla innych.
 • Należy zwracać szczególną uwagę na dynamikę w grupie i ewentualne konflikty mogące powodować wykluczenie jednego z członków z grupy, agresję wobec niego, itp. Konflikty należy pomóc rozwiązywać, a osobie która doświadcza trudu/problemu należy pomóc.
 • Gdy w spotkaniu uczestniczy osoba lub osoby niepełnosprawne należy je otoczyć specjalną troską. Można im pomagać w zakresie takim, w jakim tej pomocy potrzebują. Nie należy ich wyręczać w czynnościach osobistych. 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.10239100456238