Dzieje KPP

Decyzją ks. biskupa ordynariusza Stanisława Szymeckiego, Piesza Pielgrzymka Kielecka wyruszyła po raz pierwszy na szlak pątniczy 7 sierpnia 1982 roku. W pielgrzymce wzięło udział 1700 pątników.

Przez pierwsze trzy lata trasa pielgrzymki prowadziła na Jasną Górę z Wiślicy, kolebki chrześcijaństwa polskiego przez Pińczów, Jędrzejów, Oksę, Dzierzgów, Secemin, Koniecpol, Mstów. Pierwszym kierownikiem pielgrzymki był ks. Marian Janus, który przez kolejne 22 lata jej przewodził.

Duże zasługi w rozwój i charakter Pielgrzymki wniósł biskup pomocniczy Mieczysław Jaworski, który przez 21 lat, do swojej śmierci, pielgrzymował. W 1985 roku trasa pielgrzymki uległa zmianie. Od tamtego czasu prowadzi ona z Wiślicy przez Busko, Pińczów, Kielce, Włoszczowę, Koniecpol, Mstów na Jasną Górę. Trasa pielgrzymki wydłużyła się o jeden dzień i wyrusza 6 sierpnia. Dzień wcześniej, 5 sierpnia pątnicy spotykają się w Wiślicy, by o godz. 17.00 pod przewodnictwem ks. biskupa ordynariusza Kazimierza Ryczana uczestniczyć we Mszy św. na rozpoczęcie Pielgrzymki. Nazajutrz rano po Mszy św o godz. 6.00 pielgrzymi wyruszają na pątniczy szlak liczący 200 km. W 1987 roku została utworzona druga kolumna Pielgrzymki Kieleckiej tzw. olkuska, która spotykała się z główną kolumną we Mstowie dziś te rejony przynależą do Diecezji Sosnowieckiej.

Od 2004 roku nowym kierownikiem Pielgrzymki jest ks. Józef Kubicza. W Pielgrzymce kieleckiej uczestniczy około 3000 pątników zorganizowanych w 13 grupach. Uroczyste wejście na Jasną Górę ma miejsce 13 sierpnia o godz. 14.00. Od 1982 roku wzięło udział w „rekolekcjach w drodze”, bo tak nazywamy pielgrzymkę, kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całej diecezji ubogacając swoje życie duchowe i wnosząc duży wkład w życie kościoła kieleckiego.

W pielgrzymce na przestrzeni lat uczestniczyło około 300 księży. Każdego roku uczestniczy duża liczba alumnów Wyższego Seminarium Duchowego w Kielcach w 2004 wzięło udział 44 alumnów. W roku 2002, 2003, 2004 wziął udział w pielgrzymce pieszej rektor Kieleckiego Seminarium ks. Kazimierz Gurda, który w grudniu 2004 r. został wyniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności biskupa i ustanowiony biskupem pomocniczym Diecezji Kieleckiej. Ks. biskup Kazimierz Gurda zapowiedział swój udział w pielgrzymowaniu na Jasną Górę z czego wyrażają radość wszyscy związani z Pieszą Pielgrzymką Kielecką.

Trasę pierwszych trzech Pielgrzymek Kieleckich przedstawiono poniżej: 6.VIII. Przyjazd pielgrzymów do Wiślicy w godzinach popołudniowych; Msza św. godz. 17.00 7.VIII. WIŚLICA – PIŃCZÓW (26 km); Msza św. godz. 6.00 Las za Chochołowem (6 km) Zbludowice (4 km) Busko-Zdrój (3 km) Oleszki (Las) (4 km) Bogucice (4 km) Pińczów (5 km) 8.VIII. PIŃCZÓW – JĘDRZEJÓW (26 km) Las za Podłężem (6 km) Umianowice (5 km) Motkowice (3 km) Jasionna (7 km) Jędrzejów (5 km) 9.VIII. JĘDRZEJÓW – OKSA (25 km) Klasztor Bł. W.Kadłubka w Jędrzejowie (4 km) Początek lasu przed Chorzewą (5 km) Las przed Cacowem (4 km) Tyniec koło Nidy (4 km) Las za Tyńcem (4 km) Oksa (4 km) 10.VIII. OKSA – DZIERZGÓW (18 km) Łąka przed Dębiem (4 km) Las za Podłaziem (3 km) Kossów (4 km) Radków Podchojny – las (4 km) Dzierzgów (3 km) 11.VIII. DZIERZGÓW – LUBORCZA (31 km) Las w kierunku Czarysz (6 km) Las za Bichniowem (5 km) Secemin (3 km) Początek lasu (5 km) Las-Parking (3 km) Koniecpol (3 km) Luborcza (6 km) 12.VIII. LUBORCZA – MSTÓW (22 km) Św. Anna (6 km) Wola Mokszewska (5 km) Groby Pątnicze (2 km) Krasice (3 km) Mstów (6 km) 13.VIII. MSTÓW – JASNA GÓRA (15 km) Przeprośna Górka (6 km) Mirów (3 km) Jasna Góra (6 km) Wejście godz. 14.00; Msza św. godz. 19.00.

W I Pieszej Pielgrzymce Kieleckiej brało udział 1700 pielgrzymów, którzy tworzyli pięć grup pielgrzymkowych: biało-czerwoną, złotą, zieloną, amarantową i pomarańczową. W kolejnych dwóch latach liczba pielgrzymów wynosiła odpowiednio 3 tys. i 4 tys. (11 i 14 grup).

Uproszczony schemat organizacyjny I Pielgrzymki Kieleckiej przedstawiono poniżej. Trasa grup olkuskich w latach 1988-1991 Data Przebywana trasa 9.08. Olkusz – Gołaczewy – Wolbrom 10.08. Wolbrom – Pilica – Pradła 11.08. Pradła – Lelów – Dąbrowno 12.08. Dąbrowno – Mokrzesz – Mstów (połączenie z I kolumną Pielgrzymki) 13.08. Mstów – Jasna Góra Kolejnym ważnym wydarzeniem (1989 rok) było podzielenie trasy na odcinku z Kielc do Wiernej. Pielgrzymka od tego czasu chodzi w dwóch grupach. Pierwsza idzie przez Piekoszów do Wiernej, druga przez Chęciny do Zajączkowa (par. Wierna). Motywacją dla tego podziału było pragnienie włączenia się Pielgrzymki w odzyskanie kościoła pofranciszkańskiego w Chęcinach, zamienionego przez władze komunistyczne w restaurację. Dnia 9 sierpnia 1989 r. pątnicy po raz pierwszy przybyli na plac przy klasztorze (parking), gdzie uczestniczyli w odprawianej Mszy św. Pielgrzymi nie mogli wejść na plac kościelny, gdyż dyrekcja „Łysogór”, która zarządzała restauracją i innymi pomieszczeniami poklasztornymi, nakazała zamknąć wszystkie bramy wejściowe. Modlono się o odzyskanie klasztoru, śpiewając przed zamkniętymi bramami „Boże coś Polskę”. W następnym roku pielgrzymi zostali wpuszczeni na plac przyklasztorny. Jesienią 1990 roku decyzją sądu franciszkanie odzyskali swoją własność.Od tego czasu Pielgrzymka Kielecka rokrocznie zatrzymuje się w odnowionym kościele, by dziękować Bogu za przywróconą Ojczyźnie wolność.

W 1990 roku II kolumna olkuska liczyła już sześć grup. W następnym roku (1991) obie kolumny połączyły się nie tak jak zwykle we Mstowie, ale w Rudnikach – miejscowości położonej 7 kilometrów za Mstowem. Tu cała Pielgrzymka oczekiwała jeden dzień (13 sierpnia) na wejście do Częstochowy. Pielgrzymi przybyli na Jasną Górę 14 sierpnia, ze względu na odbywający się VI Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II . Było to wielkie wydarzenie w dziejach Pielgrzymki Kieleckiej i całego Kościoła. W spotkaniu młodzieży świata na Jasnej Górze uczestniczyło około 1,7 miliona pielgrzymów reprezentujących 77 narodów ze wszystkich kontynentów.

Ważnym wydarzeniem wpływającym na oblicze Pielgrzymki był nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce dokonany przez papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 roku. W wyniku tego podziału grupy olkuskie (z wyjątkiem grupy z Miechowa i Proszowic) utworzyły swoją diecezjalną pielgrzymkę sosnowiecką . Zmiany te w widoczny sposób wpłynęły na kształt Kieleckiej Pielgrzymki, co najwyraźniej dostrzega się w zmniejszonej liczebności pątników w kolejnych latach.

Materiały pochodzą z książki ks. M. Janus, P. Nowak, Piesze pielgrzymowanie. Diecezjalna Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę 1982-1999, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2000.

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.12683701515198