Dzieje KPP

Pielgrzymi szli w 13 grupach z hasłem: "Bądźcie świadkami Ewangelii". Było ich około 3,5 tys., w tym 52 księży. 

W Pieszej Pielgrzymce Kieleckiej istnieją struktury organizacyjne ułatwiające pątnikom przejście szlaku z Wiślicy na Jasną Górę. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, którym zawsze jest kapłan pracujący na terenie pochodzenia pielgrzymów danej grupy. Przewodnik jest odpowiedzialny za całą grupę, dba o rozśpiewanie, rozmodlenie i zdyscyplinowanie na trasie.

Ma on do pomocy przynajmniej jeszcze jednego kapłana i alumnów kieleckiego Seminarium Duchownego. Oprócz tego grupom towarzyszą służby spełniające funkcje pomocnicze, dzięki czemu pielgrzymka nie jest chaotycznym tłumem, lecz zorganizowaną grupą wiernych.

  • Służba Kwatermistrzowska zapewnia pielgrzymom noclegi. Kilka miesięcy przed wyruszeniem na trasę odpowiedzialni szefowie tej służby odwiedzają poszczególnych proboszczów i informują o spodziewanej liczbie pielgrzymów, tórzy będą potrzebowali noclegu. Kwatermistrzowie mają do dyspozycjispecjalnie oznakowane samochody przewożące bagażepielgrzymów. W tym przedsięwzięciu transportowymuczestniczy około 30 kierowców.
  • Służba porządkowa czuwa nad bezpieczeństwem kolumny pielgrzymkowej w czasie marszu i na postojach. Każda grupa dysponuje kadrą doświadczonych braci porządkowych, pilnujących ciszy nocnej i prawidłowego korzystania z jezdni, zwracając uwagę na utrzymanie zwartości grupy  zachowania odległości pomiędzy grupami (nie większej niż 100 m). Porządkowi dysponują chorągiewkami - uniesienie chorągiewki czerwonej do góry oznacza zatrzymanie ruchu drogowego (umożliwia to ruch w kierunku przeciwnym), zaś chorągiewki skrzyżowane nad głową oznaczają zmianę kierunku ruchu, chorągiewka biała uniesiona do góry oznacza otwarcie kierunku ruchu.
  • Służba Zdrowia czuwa nad stanem zdrowia pielgrzymów. W razie potrzeby udziela pierwszej pomocy medycznej zarówno w czasie marszu, jak i na postojach, w odpowiednio przygotowanych do tego punktach. Każdej pielgrzymce towarzyszy ambulans medyczny i kilka samochodów oznaczonych czerwonym krzyżem (przewożą pielgrzymów nie mogących iść o własnych siłach). Przepustkę dla chorych na przejazd samochodem wydaje lekarz lub pielęgniarki idący w grupie.
  • Służba Liturgiczna przygotowuje Mszę Świętą, tzn. przygotowuje ołtarz, szaty oraz oprawę liturgiczną. Tutaj angażują się przede wszystkim klerycy diecezjalnego seminarium duchownego.
  • Służba Techniczna jest odpowiedzialna za nagłośnienie zarówno na trasie, jak i w miejscu sprawowania Eucharystii.
  • Zaopatrzenie zajmuje się dostarczaniem pielgrzymce podstawowych artykułów żywnościowych.
  • "Sanepid" - służba anitarna odpowiedzialna za czystość na postojach. Praca tej służby polega na rozkładaniu w miejscach odpoczynku worków na śmieci, a następnie ich zbieranie i wywożenie na wysypiska.

 

 (ks. J. Kubicza, ks. T.Gocel, 25 lat Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej na Jasną Górę, Kielce 2007, s. 60-61.)

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.098242044448853