Z EUCHARYSTII POSŁANI DO LUDZI - Zajączków - Gnieździska - Bukowa - Włoszczowa - 10.08.2022

10.08.2022

Zajączków - Gnieździska - Bukowa - Włoszczowa

Z EUCHARYSTII POSŁANI DO LUDZI

Św. Wawrzyniec

Pieśń: Idźcie na cały świat

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”

Mt 6, 19-21

Jakie pierwsze skojarzenie przychodzi ci do głowy, gdy słyszysz słowo Eucharystia? Jakie uczucia towarzyszą ci, gdy idziesz na Eucharystię? Co odczuwasz, gdy wychodzisz z kościoła po Eucharystii? Czy zadawałeś sobie kiedyś takie pytania? Czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym, że Eucharystię przeżywamy w taki sposób, w jaki ją rozumiemy. Jeśli myślimy o Eucharystii jako o jednej z wielu form modlitwy, to podczas niej będziemy Bogu przedstawiać tylko nasze prośby i liczyć, że ich wysłucha. Jeśli w Eucharystii dostrzegamy tylko wspólne spotkanie, podczas którego jeden się modli, a reszta tylko biernie uczestniczy, to najważniejsze będzie dla nas przetrzymać ten czas i wrócić do swoich codziennych prac. Natomiast jeśli w Eucharystii dojrzymy Ofiarę Chrystusa, Ofiarę Jego Miłości do Boga Ojca i do nas, to uświadomimy sobie, że nie mamy tylko prosić Boga o łaski, że ten czas nie jest zmarnowany, ale że uczestniczymy w wydarzeniu, przez które Bóg nas zbawia. Uczestniczymy w uczcie, podczas której sam Bóg oddaje za mnie i za ciebie swoje życie.

Pieśń: O Boże, dzięki Ci składamy

1. O Boże, dzięki Ci składamy za ten wielki cud. Za Twej miłości wieczny zamysł, by odkupić lud. Tyś Syna swego dał, by człowiek życie miał. On przyjął na się ludzkie ciało, jednym z nas się stał.

2. Lecz nie dość było tej miłości, że wśród ludzi żył. On w Eucharystii wśród nas gości, w Hostii tej się skrył. Tu otwarł Serce swe i łaski wiernym śle, On jest pokarmem naszych dusz i umocnieniem sił.

3. Zawitaj, Jezu, drogi Gościu, źródło hojnych łask. Ty nas gromadzisz w jeden Kościół, Ty jednoczysz nas. Bądź siłą naszych dusz, ostoją pośród burz, pozostań z nami w doczesności i po wieczny czas.

Każda Eucharystia to zwycięstwo nad śmiercią, to wybór życia i błogosławieństwa. Eucharystia to źródło i szczyt naszego życia. Eucharystia to uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Skąd czerpałyby moc sakramenty, gdyby Chrystus nie umarł i nie zmartwychwstał? Czyją mocą kapłan odpuszczałby grzechy w konfesjonale? Skąd czerpalibyśmy nadzieję w chwili śmierci bliskich nam osób, w chwili wiadomości o nieuleczalnej chorobie naszych bliskich, czy nas samych? Bez Jezusa i Jego Miłości, wszystko straciłoby sens.

Swój sens straciłaby również męczeńska śmierć papieża Sykstusa oraz diakona Wawrzyńca, którego dzisiaj wspominamy. W ciągu swoich ostatnich 3 dni życia dał on świadectwo tego, co dla niego jest skarbem, oraz komu zawierzył wszystko. Kiedy cesarz Walerian wydał wyrok śmierci na papieża, duchowieństwo i wiernych, Wawrzyniec nie został zabity. Ocalał bo sprawował pieczę nad majątkiem Kościoła. Prefekt Rzymu rozkazał mu zabrać całe bogactwo Kościoła i przekazać cezarowi. Opierał się na słowach Jezusa: oddajcie cezarowi, co należy do cezara. Wawrzyniec, wyszedłszy od prefekta, rozdzielił resztę majątku kościelnego pomiędzy ubogich i kazał się im zebrać trzeciego dnia w pewnym miejscu. Gdy termin nadszedł, udał się do prefekta i poprosił go, aby przyszedł oglądać skarby, a oprowadzając go później między niewidomymi, głuchymi, niemowami, chromymi, kalekami i niedołęgami wszelkiego rodzaju, powiedział mu, że to są skarby, perły i klejnoty Kościoła; w tych klejnotach kryje się żywa wiara w Chrystusa i sam Chrystus. "Bierz je więc - dodał w końcu - na pożytek rządu, cesarza i własną korzyść. Złoto, którego pożądasz, jest źródłem wszystkiego złego. Dla złota pozbywają się ludzie wstydu, wyrzekają się uczciwości, łamią wiarę, mącą pokój, przestępują prawa. Takiej trucizny dawać ci nie chciałem, więc oddałem majątek kościelny w ręce ubogich, ażeby go złożyli w skarbnicy niebieskiej, gdyż występki i namiętności są im obce. Miej przeto staranie i pieczę nad tymi ulubieńcami naszymi, a tym samym przysłużysz się rządowi, cesarzowi i samemu sobie".

Gdzie jest skarb twój tam będzie serce twoje. Panie, Ty dałeś nam wielokrotnie dowód na to, że jesteśmy skarbem w Twoich oczach. Stworzyłeś świat, troszczyłeś się o Lud Wybrany, przyszedłeś na świat rodząc się z Maryi Dziewicy, poniosłeś śmierć, zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba, a teraz zasiadasz po prawicy Ojca. Przez cały ten czas pokazywałeś nam jak bardzo troszczysz się o nas i jak bardzo zależy Ci na naszym zbawieniu.

Ty posłałeś św. Wawrzyńca, aby pokazał Twoje zbawienie ludziom ubogim i chorym, a poprzez swoją męczeńską śmierć wzmacniał i rozpalał naszą wiarę.

Panie Boże, każdego dnia na Eucharystii możemy usłyszeć słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa. Dokąd dzisiaj mnie posyłasz? Gdzie mam iść?

Diakon Wawrzyniec szedł tam, gdzie dostrzegał największy skarb, można powiedzieć stał się poszukiwaczem skarbów. Skarbem dla niego byli chorzy i ubodzy, którym mógł dać nie tylko pożywienie, ale także Boże zbawienie.

Gdzie jest mój skarb? Każdego dnia, a szczególnie podczas pielgrzymki na Jasną Górę wpatrujemy się w postać Maryi, która bez wahania słysząc to pytanie wskazuje na Jezusa. A ty, na kogo byś wskazał?

Pieśń: Biada (zespół: Nie ma Go tu)

 

Litania do św. Wawrzyńca

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Wawrzyńcze, Męczenniku,

Święty Wawrzyńcze, Lewito rzymski Sykstusa Papieża,

Święty Wawrzyńcze, Diakonie najniewinniejszy,

Święty Wawrzyńcze, kolumno stałości wiary nienaruszona,

Święty Wawrzyńcze, laurze cierpliwości zawsze zielony,

Święty Wawrzyńcze, naśladowco św. Szczepana diakona,

Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu sierot i ubogich,

Święty Wawrzyńcze, obrońco wdów osieroconych,

Święty Wawrzyńcze, czystych panien obrońco,

Święty Wawrzyńcze, jałmużniku skarbów kościelnych,

Święty Wawrzyńcze, pelikanie krwią męczeńską płynący,

Święty Wawrzyńcze, zwycięzco srogich tyranów przez miłość,

Święty Wawrzyńcze wodzu dusz Chrystusowych,

Święty Wawrzyńcze wspomożycielu dusz w czyśćcu cierpiących,

Święty Wawrzyńcze, perło najdroższa miasta rzymskiego,

Święty Wawrzyńcze, udzielający Ciała i Krwi Chrystusowej przy ołtarzu,

Święty Wawrzyńcze, krzaku ogniem miłości gorejący,

Święty Wawrzyńcze, źródło żywe pragnących Boga,

Święty Wawrzyńcze, od głodu, ognia, zarazy i wojny szczególniejszy Patronie,

Święty Wawrzyńcze, tarczo od strzał gniewu Bożego,

Święty Wawrzyńcze, od ognia piekielnego wybawicielu,

Święty Wawrzyńcze, chorych w gorączkach i upałach jedyna ochłodo,

Święty Wawrzyńcze, towarzyszu wszystkich Świętych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechu świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

C. Módl się za nami, Święty Wawrzyńcze, Męczenniku (O. W. Alleluja!).

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych (O. W. Alleluja!).

Módlmy się. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł śmierć męczeńską; † spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, * i wypełniali to, czego uczył. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Błogosławieństwo

Apel

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.10964202880859