Z EUCHARYSTII POSŁANI DO CHORYCH - Wiślica - Busko Zdrój - Pińczów - 6.08.2022

6.08.2022

Wiślica - Busko Zdrój - Pińczów

Z EUCHARYSTII POSŁANI DO CHORYCH

Św. Albert Chmielowski

Pieśń: W kruszynie chleba panie jesteś!

Znak Krzyża i pozdrowienie

Z Ewangelii wg św. Mateusza: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Mt 25, 34-40

Świat wciąż idzie do przodu, dokonuje się kolejnych przełomowych odkryć, a jednak wciąż nie brakuje głodnych, ubogich, chorych… Cierpią jeśli nie fizycznie, to duchowo lub psychicznie. Ból może być spowodowany przez choroby ciała, ale także przez lęki, depresje, czy doświadczenia, od których chcemy uciec... Są osoby, które cierpią tylko krótką chwilę, inni miesiąc, rok, czasem kilka, kilkanaście lat – a może nawet przez całe życie. Czasem łatwiej przejść obok czyjegoś nieszczęścia i cierpienia obojętnie, bo „Co nas to obchodzi”, „To ich problem”, „Nie nasza sprawa”… Tego uczy współczesny świat, dla którego przegrani się nie liczą… Ale dziś przychodzimy, by słuchać Ciebie nasz Zbawicielu. Przychodzimy, by na wzór dzisiejszego patrona, św. brata Alberta nie tylko smucić się nad losem drugiego człowieka, ale dostrzegając w Nim Chrystusa, przyjść mu na pomoc. Zachwycić się tą Ewangeliczną prawdą, że „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Panie, tak często się boję… Uważam, że moje słowo, moja pomoc nic nie zmieni… A przecież dzisiejszy patron pokazuje, że czasem jedna osoba potrafić zmienić bardzo wiele… A niektórym wręcz może odmienić całe życie. Św. brat Albert powiedział kiedyś: „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.” Panie pomóż mi być tak dobrym jak chleb, który przyjmuje, którym jesteś Ty sam!

Pieśń: Panie dobry jak chleb (3 zwrotka – Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi)

Nie sposób byłoby pominąć w życiu wewnętrznym św. Brata Alberta miłości, jaką żywił do Ciebie nasza ukochana Matko. W notatkach osobistych zostawił między innymi takie świadectwo: „Ona mnie prowadziła przez całe życie”. Pisał także: „Matkę Najświętszą obieram za Patronkę w moich trudnościach. Chcę Ją czcić osobnym nabożeństwem przez cały ciąg życia i całą wieczność”. W życiu św. Brata Alberta dajesz nam Panie wzór głębokiej pokory serca i pełnego zawierzenia się Tobie. On, tak mocno wziął sobie Twoje Słowa do serca, że stał się szczególnym „narzędziem” Twojego Miłosierdzia wobec ludzi najbiedniejszych. Pomóż nam Panie dostrzegać i wychodzić naprzeciw potrzebom braci i sióstr, których stawiasz nam na drodze…

Pieśń: Do Ciebie Matko Szafarko łask…

Przyczyną cierpienia jakże często może być drugi człowiek… zwłaszcza ten, którego bardzo się kocha, z którym żyje się na co dzień. W rodzinie czy w środowisku możemy być otoczeni przez osoby, których słowa lub czyny nas ranią i zadają ból nie do wytrzymania…

Można też cierpieć i to bardzo, kiedy się chce pomóc ukochanej osobie a ona nie chce tej pomocy przyjąć… cierpieć, bo najbliższa mi osoba, na moich oczach, tak bardzo Ciebie, o Mój Ukochany Jezu rani… tak bardzo Ciebie biczuje…

Można z bólem patrzeć na chorobę kogoś najbliższego i nie móc w  żaden sposób ulżyć w cierpieniu… Można patrzeć jak tracimy ukochaną osobę, można przeżyć boleśnie czyjąś śmierć…

Zapraszamy Cię Panie do wszystkich spraw, problemów i cierpień z jakimi tu przyszliśmy, zapraszamy Cię do naszych domów, gdzie nasi najbliżsi ranią nas z Twego powodu… Zapraszamy Cię do naszej codzienności, w której jeszcze tak często nie jesteś na pierwszym miejscu…

Przyjdź Panie do tych strat, z którymi tak bardzo trudno nam się pogodzić, przyjdź Panie Jezu do pustki w naszych sercach… Z wiarą – taką na jaką nas w tej chwili stać –chcemy Cię Jezu zaprosić do naszego życia… Napełnij nasze serca Twoją miłością, dobrocią i poślij nas! Poślij nas do tych, którzy nie mają nadziei… Do tych, którzy jeszcze Cię nie poznali… Do tych, którzy mają Twój fałszywy obraz… Do tych, którzy o Tobie zapomnieli…

Pieśń: Oto ja, poślij mnie

Święty Bracie Albercie, który uczyłeś, że bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła. Wypraszaj nam dobroć serca, byśmy niosąc każdemu człowiekowi braterską pomoc, życzliwe słowo, serdeczne współczucie i dar modlitwy przyczyniali się do zmniejszenia cierpień naszych bliźnich.

Wyjednaj nam łaskę ewangelicznej miłości, która nas zbliży do siebie i pomoże tworzyć rodzinę dzieci Bożych.

Litania do św. brata Alberta Chmielewskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Bracie Albercie, módl się za nami

Ojcze ubogich, módl się za nami
Opiekunie bezdomnych, módl się za nami
Bracie odrzuconych, módl się za nami
Orędowniku opuszczonych, módl się za nami
Przyjacielu poszukujących, módl się za nami
Powierniku strapionych, módl się za nami
Żarliwy miłośniku Chrystusa, módl się za nami
Wierny czcicielu Bożej Matki, módl się za nami
Niestrudzony naśladowco św. Franciszka, módl się za nami
Duchowy synu św. Jana od Krzyża, módl się za nami
Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę, módl się za nami
Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna, módl się za nami
Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich, módl się za nami
Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie, módl się za nami
Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom, módl się za nami
Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie, módl się za nami
Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego, módl się za nami
Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo, módl się za nami
Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii, módl się za nami
Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa, módl się za nami
Bracie Albercie, ubogi dla ubogich, módl się za nami
Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka, módl się za nami
Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych, módl się za nami
Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych, módl się za nami
Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi, módl się za nami
Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić, módl się za nami
Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności, módl się za nami
Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie, módl się za nami
Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty, módl się za nami
Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu, módl się za nami
Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, św. Bracie Albercie,– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Pieśń: Zapada zmrok, już świat ukołysany…

 

Błogosławieństwo

Apel

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.10676288604736