O WOJNIE SPRAWIEDLIWEJ - Dębska Wola - Morawica - Bilcza - Kielce - 8.08.2022

8.08.2022

Dębska Wola - Morawica - Bilcza - Kielce

O WOJNIE SPRAWIEDLIWEJ

Bł. Kardynał Stefan Wyszyński

Pieśń: Nic nie musisz mówić nic…

Znak Krzyża i pozdrowienie

W kontekście ostatnich wydarzeń, jakie toczą się na Ukrainie, w przestrzeni publicznej wzmaga się dyskusja, dotycząca prowadzenia działań zbrojnych. Wojna sama w sobie budzi wiele różnych emocji. Każdy ma także prawo do oceny tego, co obserwuje na własne oczy. W toczących się dysputach nie raz powracano do idei tzw. wojny sprawiedliwej, niejako szukając wytłumaczenia dla działań podejmowanych dziś nie tylko przez Rosję czy Ukrainę, ale także inne państwa, w mniejszym lub większym stopniu zaangażowane w konflikt. Czego dotyczy wojna sprawiedliwa?

Wojna sprawiedliwa (łac. bellum iustum) to pojęcie, które było znane już w starożytności. Odnosiło się do konfliktów, które prowadzone były ze sprawiedliwych pobudek: w obronie własnej, z zachowaniem obowiązujących zasad. Choć jej zręby można dostrzec już w starożytnym Egipcie czy Indiach, to po raz pierwszy w pełni wyjaśnił ją Arystoteles. Wojną sprawiedliwą określał on tę wojnę, która była ostatecznością i jedynym sposobem na przywrócenie pokoju. Filozof podkreślał przy tym konieczność posiadania wojska zdolnego do obrony swojej ojczyzny. Koncepcją wojny sprawiedliwej w starożytnym Rzymie zajął się Cyceron. Jego zdaniem wojna była sprawiedliwa, jeśli toczona była w celu odparcia inwazji, w odwecie za grabieże lub w wyniku złamania traktatu przez przeciwnika. Najpełniej jednak problemem bellum iustum zajął się św. Augustyn, biskup Hippony. Utrzymywał on, że chociaż jednostki i państwa nie powinny od razu uciekać się do przemocy, to Bóg nie bez powodu dał państwom miecz. Dał go po to, aby móc się nim skutecznie bronić. Augustyn jest zdania, że celem każdej wojny musi być pokój. Niesprawiedliwą jest więc wojna, której celem jest ekspansja, ale sprawiedliwą, kiedy musimy się przed nią bronić. Bellum iustum to wojna, która ma doprowadzić ostatecznie do zwycięstwa dobra – nawet jeśli to wojna ofensywna. Wówczas jednak musi być prowadzona tylko w celu pokonania zła i nie być nastawiona na podboje. Prawie sto lat później ideę wojny sprawiedliwej rozwinął św. Tomasz z Akwinu. Tłumacząc rozumowanie św. Tomasza na dzisiejsze czasy, można by wnioskować, że do wojny sprawiedliwej należy zaliczyć wojnę ofensywną przeciwko państwu dokonującemu ciężkiej niesprawiedliwości przeciwko własnym obywatelom.

Pieśń: Wiele jest serc…

Do kwestii rozwiązywania konfliktów i wojny sprawiedliwej odnosi się także Katechizm Kościoła Katolickiego. Obecnie, od czasu Soboru Watykańskiego II nie używa się już wypracowanego wcześniej terminu wojny sprawiedliwej. Katechizm mówi natomiast o „uprawnionej obronie z użyciem siły militarnej”, w punkcie 2309 podając jednocześnie określone warunki, które muszą zostać spełnione, aby taka obrona mogła zostać podjęta.

Mimo wszystko, musimy pamiętać o tym, że chociaż Pan Bóg w wyjątkowych sytuacjach „dopuszczał” konflikty wojenne, nigdy jednak nie aprobował zła, które im towarzyszyło. Żadna wojna nie jest „sprawiedliwa”, gdyż za każdym razem towarzyszy jej śmierć, zniszczenie, gwałty i niewyobrażalne okrucieństwa. Przykładów, niestety, aż nadto dostarcza współczesna historia. Jak słusznie podkreślił ks. Alessandro Pronzato: „W każdej przegrywa człowiek, wartości etyczne duchowe i miłość. Każda wojna, jakikolwiek byłby jej wynik, zawsze przedstawia klęskę człowieka, który jest przegrany w punkcie wyjścia”.

Pieśń: Będę śpiewał Tobie, mocy moja!

Zwracał na to uwagę także bł. kard. Stefan Wyszyński. Sam mając mocno wyryte w swoim życiorysie piętno II wojny światowej, a potem walk jakie z Kościołem i narodem Polskim toczyli także komuniści, Wyszyński uwrażliwiał, że nie szczękiem oręża ani fizyczną przemocą, lecz tylko siłą miłości można pokonywać wszelkie nieporozumienia, zatargi czy konflikty. 2 lutego 1981r. w gnieźnieńskiej katedrze kard. Wyszyński wołał zdecydowanym głosem, że ludziom „nie tyle trzeba nowej kultury, nowej moralności, ekonomii, polityki i nowych ustrojów. Im potrzeba nowej miłości, nowego szacunku i nowej wolności". Ksiądz Kardynał przytacza w swoim nauczaniu ewangeliczną prawdę, zgodnie z którą trzeba zapomnieć o sobie, swoich zbędnych korzyściach, aby zacząć myśleć o drugim człowieku, o rodzinie, o całym narodzie. Zachęca, by nie oglądać się na innych, ale zacząć wymagać od siebie. Wtedy prawdziwie odmienimy świat, unikając jakichkolwiek kłótni czy sporów, które poraniłyby całe społeczności.

Dziś także i nam bł. kard. Stefan Wyszyński próbuje przypomnieć, że „Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło".

Maryjo, nasza Matko i Królowo pokoju! Za wstawiennictwem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego prosimy Cię dzisiaj, abyśmy byli apostołami pokoju, którzy nie będą za wszelką cenę szukać odwetu, podejmując działania, które będą niszczyć i zabijać. Ucz nas szukać ratunku w dialogu z drugim człowiekiem, który opierać się będzie na miłości, jakiej na krzyżu nauczył nas Twój Syn, Jezus Chrystus.

Dziesiątek Różańca w intencji pokoju na świecie

 

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Pieśń: Jezu Cichy i serca pokornego

Błogosławieństwo

Apel

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.08741283416748