„EUCHARYSTIA I KAPŁAŃSTWO” - Włoszczowa - Czarnca - Koniecpol - 11.08.2022

11.08.2022

Włoszczowa - Czarnca - Koniecpol

„EUCHARYSTIA I KAPŁAŃSTWO”

Św. Jan Maria Vianney

Znak Krzyża i pozdrowienie

Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie już tyle drogi za nami, tyle wysiłku i niedogodności, tyle konferencji i rozmów, tyle radości i entuzjazmu. Ponownie przychodzi czas, abyś się zatrzymał, wziął głęboki oddech i utkwił swój wzrok w Jezusie [chwila ciszy].

Pieśń: Chlebie najcichszy

Słyszysz? Czy naprawdę to słyszysz? Tak, ciebie pytam. Jesteś tutaj, widzę cię. Czy wiesz, że Bóg w tej chwili kieruje to słowo do ciebie? Jeśli naprawdę wyciszysz się i wsłuchasz to możliwe, że usłyszysz Jego głos [chwila ciszy].

Pieśń: Boże, powołałeś mnie

Panie, skąd ta hojność Twoja? Panie, czemu właśnie ja? Nawet nie zasłużyłem na miłość, którą dajesz mi. Można by te słowa włożyć w usta św. Jana Marii Vianneya. Był to prosty człowiek, który pochodził z niezamożnej francuskiej rodziny. Jako młodzieniec wypasał owce i osły. Jego dzieciństwo to czasy Rewolucji Francuskiej, która przyczyniła się do laicyzacji państwa, ale także duchowieństwa. Z racji na niebezpieczeństwo św. Jan przyjął I Komunię Św. w szopie, której wrota zastawione były sianem. U boku miejscowego proboszcza rodziło się jego powołanie. Jednak już od początku nie miał łatwo. Najpierw jego ojciec nie zgadzał się z jego decyzją, mówiąc, że trzeba zająć się gospodarstwem. Następnie pojawiły się problemy w nauce, szczególnie języka francuskiego i łaciny. Miał również problemy z pamięcią, co dodatkowo utrudniało mu naukę. Proponowano mu nawet odejście z seminarium, jednak dzięki zaprzyjaźnionemu księdzu Balley’owi, który dostrzegł coś wyjątkowego w Janie Vianneyu, otrzymał święcenia prezbiteratu. Przez pierwsze trzy lata kapłaństwa nabierał praktyki i wiedzy przy boku bardzo mądrego i gorliwego proboszcza, co tak mocno utwierdziło świętego w jego misji, że później niestrudzenie oddawał się posługom duszpasterskim, szczególnie sakramentowi pokuty i pojednania oraz rozmowom z parafianami.

Niepozorny, cichy, ledwie umiejący mówić i pisać chłopak, chciał zostać księdzem, który mówi kazania, nieustannie ma kontakt z ludźmi, musi decydować o ludzkim losie duchowym. Niejeden powiedziałby, że to niemożliwe, że to się nie uda, że to nie dla niego.

Słyszałeś kiedyś w życiu takie słowa: Ty, do seminarium? To niemożliwe, to się nie uda, to nie dla ciebie? A może czasami sam tak o sobie myślisz?

Zastanówmy się przez chwile kim jest kapłan? Fulton Sheen powie: „Posługa kapłańska jest powołaniem wyjątkowo trudnym, ale i niezwykle zaszczytnym. Młody mężczyzna, który słyszy słowa: „pójdź za Mną”, wezwany jest do tego, by zostawić wszystko, by wyrzec się własnych marzeń, pragnień i planów i złożyć swą przyszłość, swoje życie i cały swój los w dłoniach Chrystusa. Jego serce przepełnia radosna gotowość przystępowania do ołtarza Pańskiego, głoszenia Ewangelii na różne sposoby, uświęcania ludu Bożego i służenia mu, odwiedzania i pocieszania chorych, podnoszenia na duchu wątpiących i odpuszczania grzechów”. Te słowa mogą wzbudzać w nas niepokój i lęk. Wyzbyć się wszystkiego, wszystko porzucić? Przypomnijmy sobie co robiliśmy, kiedy byliśmy zakochani. Jak chcieliśmy zrobić wszystko, żeby ta druga osoba nas zauważyła, żeby nas doceniła, żeby choć na chwilę na nas spojrzała, czy zamieniła kilka zdań. Byliśmy zdolni wyzbyć się wolnego czasu, sił, pieniędzy, wstydu byliśmy w stanie wszystko porzucić, żeby tylko być z tą osobą, z tą ukochaną osobą. To właśnie jest kapłaństwo. Tak pokochać Jezusa, aby w tym szaleńczym zakochaniu zrobić wszystko czego od nas żąda.

Aby kogoś pokochać trzeba go znać, trzeba z nim przebywać, rozmawiać, przeżywać dobre i złe chwile. To wszystko możliwe jest podczas Eucharystii. To właśnie tam Jezus się nam daje cały. To właśnie podczas Eucharystii Bóg okazuje nam swoją miłość i mówi „pójdź za mną”.

Słyszysz? Czy naprawdę to słyszysz? Tak, ciebie pytam. Jesteś tutaj, widzę cię. Czy wiesz, że Bóg w tej chwili kieruje to słowo do ciebie? Jeśli naprawdę wyciszysz się i wsłuchasz to możliwe, że usłyszysz Jego głos [chwila ciszy].

Jesteś przekonany, że to słowo nie jest do ciebie, bo jesteś kobietą, jesteś ojcem, wykonujesz już inny zawód? Nic bardziej mylnego. To słowo skierowane jest również do ciebie. Każdy z nas powołany jest do kapłaństwa powszechnego. Wszystkie ludzkie uczynki, modlitwy i działania, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Każdy z nas składa Bogu ofiarę ze swojego życia.

Naszym powołaniem jest świętość, a możemy ją przecież osiągnął tak w małżeństwie, jak i w kapłaństwie, jak i w życiu samotnym.

Jezus, który jesteś Drogą. Wskaż mi, jak mam podążać do świętości? Pokaż mi kierunek, w którym mam iść? Daj mi odwagę, bym wszedł na tę drogę.

Jezu, który jesteś Prawdą. Daj mi stanąć w prawdzie o sobie, że jestem niedoskonały, że jestem grzeszny, że nie jestem najlepszy na świecie. Jednocześnie daj mi usłyszeć twój głos: Nie bój się! Ja jestem z Tobą! Nic złego cię nie spotka. Ty pójdź za Mną.

Jezu, który jesteś Życiem. Pozwól mi przeżywać życie w pełni, bym nigdy nie utracił siły do radości z życia, bym zawsze dał ci się podnieść z grzechu, bym zawsze szanował życie swoje i innych, oraz bym nie zapominał, że wszystko skierowane jest na życie wieczne.

Słyszysz? Jan Maria Vianney usłyszał i wyruszył w drogę. Ty też możesz wyruszyć w swoją życiową drogę. Zaproś teraz na nią Chrystusa, powierz Mu swoje życie i idź. Do odważnych świat należy.

Pieśń: Jestem Twój, na wieki Twój / Stoję dziś(do wyboru)

Święty Janie Mario Vianneyu, z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników. Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej diecezji w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca.

Błogosławieństwo
Apel 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
96 0.092931985855103