Archiwum

 

„ŻYWNOŚĆ DUCHOWA”

POKUTA – nadzieja na ocalenie

 

Znak Krzyża i pozdrowienie

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę (zwr. 1)

Od wezwania do pokuty i wiary w Ewangelię rozpoczął swoją publiczną działalność sam Pan Jezus: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 14n).

Wezwanie ludzi do pokuty to temat przewodni katechezy św. Piotra Apostoła: Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa (Dz 3, 19). Bóg w swej dobroci wzywa każdego człowieka, byśmy odmienili swoje życie przez praktykowanie pokuty.

Patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, stwierdzamy, że przyjęcie wezwania do pokuty jest naszym „być albo nie być” – zarówno w życiu indywidualnym, jak i społecznym.
Błogosławieństwem dla rodzin i narodów są osoby, które takie wyzwanie ochotnie, odważnie i konsekwentnie podejmą.

Skoro Pan Jezus podpowiada, by drzewo oceniać po owocach, jakie ono przynosi (zob. Mt 7, 17), zauważmy dobra, jakie przynosi praktyka pokuty. Wyzwala ona człowieka z kompleksu winy. Podejmując ją, musimy pojednać się z bliźnimi, podjąć walkę z nałogami, zdobyć się na uczciwość.

Pokuta usprawnia życie, gdyż daje wolność poprzez panowanie nad własnymi popędami i pokusami. Tylko na drodze rozumnych rezygnacji z dóbr mniejszych na rzecz większych możemy osiągnąć prawdziwą miłość bliźniego, a więc i miłość Boga, a ostatecznie – świętość. Pan Jezus przyszedł na świat, aby przebłagać za grzechy ludu. Jego Kościół, w którym wciąż znajdują się grzesznicy, ciągle potrzebuje oczyszczenia i dlatego podejmuje pokutę i wysiłki odnowy.

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę (zwr. 2)

 Świadomi tego, że jesteśmy grzeszni, prośmy Pana, aby dał nam łaskę prawdziwej i szczerej pokuty.

  1. Panie, Ty, który masz słowa życia wiecznego, przebacz nam, że wciąż za mało Cię słuchamy i dlatego często upadamy, ulegając własnym słabościom.

Zmiłuj się nad nami Panie

  1. Panie, Ty nie chcesz śmierci grzesznika, lecz, aby się nawrócił i żył, przebacz nam, że bardziej cenimy usprawiedliwianie naszych grzechów, niż prosimy Cię o zmiłowanie.

Zmiłuj się nad nami Panie

  1. Panie, Ty chcesz zamieszkać w sercach czystych i pokornych, oczyść nasze serca z tego, co w nich zajmuje Twoje miejsce na skutek naszej niewiary w Ciebie.

Zmiłuj się nad nami Panie

  1. Panie, Ty uzdrawiając ludzi pytałeś ich o wiarę w Ciebie, przebacz, że wciąż za mało w Ciebie wierzymy i w trudnościach szukamy rozwiązań tylko ludzkich, a za mało wierzymy w Twoją mądrość i moc

Zmiłuj się nad nami Panie

  1. Panie, Ty wiesz, że pragniemy być szczęśliwi, żyć w pokoju i w wolności od tego, co może nas niepokoić, ale zapominamy, że pełne szczęście możemy znaleźć tylko w Tobie, naszym Odkupicielu.

Zmiłuj się nad nami Panie.

Boże, Stwórco i Zarządco wszelkiej światłości, który tak raczyłeś umiłować ten świat, że Jednorodzonego Syna Twojego wydałeś dla naszego zbawienia, którego krzyżem jesteśmy odkupieni, śmiercią ożywieni, męką odkupieni, zmartwychwstaniem okryci chwałą, przez Niego pokornie Cię błagamy, abyś z tą rodziną Twoją pozostawał ze wszystkim; abyś był w zmysłach naszych lękiem pobożności Twojej, w sercu wiarą, w uczynkach sprawiedliwością, w działaniu pobożnością, w języku prawdą, w obyczajach karnością, abyśmy godnie i słusznie zasłużyli na osiągnięcie nagrody nieśmiertelności. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

Każdy moment jest dobry do podjęcia decyzji o zmianie swojego postępowania. Może wydawać się to trudne, nierealne. To jest Twój czas. To jest czas dla Ciebie i dla Jezusa. Jezus czeka na Ciebie jak Ojciec czekał na Syna Marnotrawnego. Niech pierwszym krokiem w nawiązaniu nowej relacji z Bogiem będzie Sakrament Pokuty i Pojednania. Nie można rozpocząć nawrócenia bez uznania swojej niskości i wyznania grzechów. Możesz oczyścić swoje serce i sumienie. A nawet jeśli znowu upadniesz to pamiętaj, że Jego miłosierdzie jest nieskończone i On nadal będzie na Ciebie czekał. Prawdziwy przyjaciel nigdy się od Ciebie nie odwróci.

Pieśń: Tak mnie skrusz…

Dziesiątek różańca.
Tajemnica III Bolesna Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Błogosławieństwo
Apel 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.093693017959595