Archiwum

 

RZECZYWISTA OBECNOŚĆ

Bierzmowanie – twoje umocnienie

 

Znak Krzyża i pozdrowienie

Pieśń: Gdy schodzimy się…

 

Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Panie, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Bądź uwielbiony w darze Ducha Świętego, którego posyłasz swoim uczniom w każdej epoce dziejów i w każdym miejscu świata. Chcemy dziś podziękować Ci za wszystkie dary, które przynosisz nam w Sakramencie Bierzmowania. Pragniemy przede wszystkim umocnić naszą wiarę w prawdę, że w liturgii urzeczywistnia się najbardziej wewnętrzne współdziałanie Ducha Świętego i Kościoła; że Duch komunii zawsze pozostaje w Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem Boskiej komunii.

Pieśń: O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź

Z Dziejów Apostolskich:

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4)

Pieśń: Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych

Sakrament Bierzmowania. Wiele osób ma już za sobą przyjęcie tego sakramentu, ale wspomnienia czy pamiątki z nim związane nie są tak barwne, jak te z chrztu czy pierwszej komunii. Nie ma zdjęć, filmów, obrazków na ścianie. Być może wielu z tych, którzy mają przyjąć ten sakrament, albo nawet już go przyjęli, gdzieś w głębi serca zadaje sobie pytanie: w zasadzie po co mi ten sakrament? Bo po co jest chrzest wiadomo: człowiek staje się katolikiem, zostaje włączony do wspólnoty Kościoła. A pierwsza komunia?

To też wiadomo – od tej chwili przystępujemy już do sakramentu pojednania i możemy przyjmować Ciało Pańskie. Wiadomo powszechnie, co zmienia w życiu człowieka sakrament małżeństwa czy kapłaństwa. Nawet sakrament chorych, choć pozbawiony uroczystej oprawy, też jakoś jest powszechnie rozumiany – wspomaga w chorobie. A sakrament bierzmowania?

Zesłanie Ducha Świętego było niewątpliwie przełomowym momentem w życiu Apostołów. Po Jego przyjęciu bardzo wiele zmieniło się w ich życiu. Można powiedzieć, że już przez całe swe życie opierali się na darach, które wtedy otrzymali. Można zatem – zamiast gorączkowo poszukiwać wątpliwych niekiedy i ciągle nowych źródeł duchowego wzrostu – zaczerpnąć ze źródła bierzmowania. Otrzymane w nim dary umacniają nas w codziennym życiu. (ks. Piotr Pawlukiewicz)

Pieśń: Wzywam Cię, Duchu przyjdź

 

Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem prosimy Cię Duchu Święty przyjdź i umocnij nasze serca. Przyjdź i umocnij w nas siedem Twoich darów. Najpierw prosimy o dar mądrości. Wyślij ją ze świętych niebios i poślij z tronu Twej chwały, abyśmy lepiej poznali Ciebie, zwłaszcza tajemnicę Twego miłosierdzia, bo im ją więcej poznamy, tym Ciebie goręcej ukochamy.

/chwila ciszy/

 

Duchu Święty, udzielaj nam daru rozumu, abyśmy mogli należycie rozumieć prawdy wiary, wnikać w ich sens, oceniać ich piękno i harmonię wewnętrzną. Dopomóż nam być wiernymi nauczaniu Kościoła.

/chwila ciszy/

 

Duchu Święty, okaż nam swoje miłosierdzie i udzielaj nam daru rady, byśmy umieli, nawet w trudnych sytuacjach życiowych , poznać, co mamy czynić, by postępować zgodnie z wolą Bożą, kierując się zawsze rozwagą i roztropnością.

/chwila ciszy/

 

Duchu Święty, Boże udziel nam daru męstwa, abyśmy mieli odwagę pokonywania wszelkich trudności na drodze prowadzącej do zbawienia, a cała naszą ufność pokładali zawsze w Tobie.

/chwila ciszy/

 

Udziel nam, Duchu Święty, Ty, który jesteś samą Miłością i Miłosierdziem, daru umiejętności, abyśmy umieli lepiej i pewniej kierować się zasadami wiary w życiu codziennym i pragnęli rozwoju naszego życia wewnętrznego w poddaniu Twoim natchnieniom.

/chwila ciszy/

 

Duchu Święty, Boże nasz, udziel nam daru pobożności, abyśmy na zawsze zachowali w sercu synowskie usposobienie względem Boga, kochali Go jak najlepszego Ojca i umieli okazywać Mu naszą miłość, ufając Mu bezgranicznie i miłując bliźnich.

/chwila ciszy/

 

Duchu Święty, z niezgłębionego Twego miłosierdzia, przyjdź i udziel nam daru bojaźni Bożej, abyśmy w naszym życiu lękali się tylko tego, co może odłączyć nas od miłości Boga i rani Jego serce.

 

Pieśń: W lekkim powiewie

 

Jezu, wierzymy, że Ty jesteś tu obecny: Gotowy do wysłuchania nas i mówienia do nas. Polecamy Tobie szczególnie młodzież, aby oświecona łaską Ducha Świętego dobrze odczytywała swoje powołanie. Umacniaj nas wszystkich w miłości do Kościoła i w trosce o Jego rozwój. (Będziemy powtarzać Prosimy Przyjdź Duchu Święty)

 

Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Przemień naszą noc w Twoje światło. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Oczyść nas z pychy, pogłębij naszą pokorę. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś. - Prosimy Przyjdź Duchu Święty

 

Duchu Święty Boże, Duchu Miłości i Światła. Tobie pragniemy poświęcić nasze umysły i serca, naszą wolę i nas samych. Spraw, by nasz umysł był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech nasze serca płoną zawsze miłością Boga i bliźnich. Nasza wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, by całe nasze życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Pieśń: Duchu Święty Przyjdź

 

Błogosławieństwo

Apel

  

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.11038494110107