Archiwum

Tajemnica Zmartwychwstania

(adoracja Najświętszego Sakramentu - grupa duchowa 39 KPP; 9.8.2020)

 

Pieśń na wystawienie:

 

  1. Łącząc się duchowo z pielgrzymami 39 Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę gromadzimy się, by przed Twoim obliczem Panie Jezu rozważać tajemnicę wiary, jaką dałeś Kościołowi w Najświętszym Sakramencie. Tajemnicę powstania z martwych Syna Bożego. Patrząc na świętą Hostię widzimy ukryte, prawdziwe ciało Zmartwychwstałego.

 

Pieśń:

 

  1. A nasze myślenie o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu?

 

(chwila ciszy)

 

„Życie to wielka rzecz: oddychanie, patrzenie, krążenie krwi w żyłach, ale także światło myśli, wysiłek woli, delikatność, a czasem gwałtowność uczuć... [...]

Prawem życia jest przemiana, a nie śmierć. [...]

„Nie znacie mocy Bożej” - powiedział Chrystus. Ponieważ nie znamy mocy Bożej, tak łatwo ulegamy brakowi wyobraźni, która nie potrafi przedstawić sobie życia bez pomocy ciała i jego funkcji. Ale jeżeli wierzymy w Boga, Stwórcę Wszechświata, to konsekwentnie powinniśmy wierzyć w Boga, który swoją stwórczą mocą nie zabija, lecz utrzymuje raz dane życie.” (M. Heller, „Wszechświat jest tylko drogą”, Kraków 2012, s.129, 130.)

 

Pierwsi uczniowie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu przyznali się, że ich oczy patrzyły ale nie widziały; że słuchali ale nie usłyszeli; że chcieli rozumieć lecz nie pojęli; że marzyli lecz Boża miara marzeń sięgała dalej niż wszystkie ludzkie marzenia razem wzięte. Idąc do Emaus, zasiadając do wielkanocnego śniadania nad jeziorem, widząc i słuchając Go na nowo doświadczyli, że Pan Jezus daje swoją obecnością więcej niż wszystko co znamy, i co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Ślady tej wiecznej obecności On sam zostawił nam w komunii św.. Uwielbiajmy Boga za to.

 

Sekwencja wielkanocna (można zaśpiewać lub wyrecytować):

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

  1. „W darze Eucharystii Jezus Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobecnianie tajemnicy paschalnej. W nim ustanowił tajemniczą „równoczesność” między tamtym Triduum i wszystkimi mijającymi wiekami.” (Jan Paweł II, „Ecclesia de Eucharistia”, 5.) „Życie biologiczne i to inne, pełne życie, które samo jest źródłem i dlatego nie podlega powszechnemu w świecie umieraniu i stawaniu się.” (Benedykt XVI, „Jezus z Nazaretu”, Kraków 2007, s. 205.) „Zmartwychwstały to Ukrzyżowany, nie ktoś inny. W swoim chwalebnym ciele nosi nieusuwalne rany: rany, które stały się szczelinami nadziei. Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie, by uleczył rany udręczonej ludzkości.” (Franciszek pp, „Urbi et orbi”, Watykan, 12.04.2020.)

Przychodząc na Mszę św. Możemy doświadczyć spotkania ze Zmartwychwstałym Synem Bożym.to całkiem podobnie jak dla uczniów idących do Emaus.

 

[poniższe wezwania można rozdać wiernym do odczytania, jak wezwania modlitwy wiernych]

* „Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.” (Łk 24,15) Gdy przychodzimy na Mszę św. i odprawiamy obrzędy wstępne - „W imię Ojca... Pan z wami... Spowiadam się Bogu... Chwała na wysokości... Módlmy się... - Ty sam Synu Boga Żywego przybliżasz się i jesteś z nami. Bądź uwielbiony za to, daj nam poznać Ciebie.

*”On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Odpowiedzieli Mu. Na to On rzekł do nich...I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.” (Łk 24,17.19.25.27) Gdy w Eucharystii słuchamy czytań, śpiewamy psalmy i alleluja, słuchamy Ewangelii, homilii, odmawiamy „Wierzę w Jednego Boga”, modlimy się za Kościół i świat - Ty sam Przyjacielu i Wybawco wtedy chcesz przez Pismo Święte rozmawiać z nami. Bądź uwielbiony za to, daj nam poznać Ciebie.

* „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.” (Łk 24,30) Podczas Mszy św. od ofiarowania chleba i wina do komunii św. Ty sam ukrywasz swoje wieczne życie w sakramencie, abyśmy mogli je przyjąć i mieć je w sobie. Bądź uwielbiony za to, daj nam poznać Ciebie.

* „Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” W tej samej godzinie wybrali się i wrócili...” (Łk 24,31-33) Podczas Eucharystii słyszymy błogosławieństwo i rozesłanie, wtedy Ty sam zapewniasz nam bezpieczeństwo od wszelkiego zła i zostajesz w nas, choć znikasz nam z oczu. To wszystko po to, byśmy sami mogli Cię naśladować. Bądź uwielbiony za to, daj nam postępować tak jak Ty, Jezu.

 

Dziesiątek różańca

Pieśń: Przed tak wielkim...

Błogosławieństwo

Apel Jasnogórski. 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.094152927398682