Archiwum

Tajemnica Ofiary Krzyża

(adoracja Najświętszego Sakramentu - grupa duchowa 39 KPP; 7.8.2020)

 

Pieśń na wystawienie:

 

  1. Dziękując za kolejny dzień życia, kolejny dzień wędrowania w intencjach Kościoła Kieleckiego, uwielbiamy Cię, Boże za tajemnicę obecności Twojego Syna w Eucharystii.

 

„Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:

Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana.
Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła. Używa się także nazwy ofiara Mszy świętej, "ofiara pochwalna" (Hbr 13, 15), ofiara duchowaofiara czysta i Święta, ponieważ dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego Przymierza.” (KKK 1328.1330)

 

Tę prawdę, przechowywaną w Kościele z pokolenia na pokolenie jako skarb, prosto wyraził św. Jan Paweł II:

„W Eucharystii widzimy oczami duszy to, co się działo od Ostatniej Wieczerzy do Zmartwychwstania: przelanie krwi, godzinę naszego odkupienia” („Ecclesia de Eucharistia”, 4).

 

Pieśń: np. Jezu Chryste, Panie miły

 

  1. Dając uczniom swe Ciało i Krew skryte w Hostii i Kielichu Przymierza złączyłeś to, co nazywamy naszym krzyżem ze swoim Krzyżem. Gromadzimy się na Pamiątkę Męki i Zmartwychwstania Jezusa. A wtedy Ty, Panie, za każdym razem, w każdej Mszy św., udzielasz nam siły do wypełniania powołania chrześcijańskiego: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” (Mt 16,24).

 

[poniższe wezwania można rozdać wiernym do odczytania, jak wezwania modlitwy wiernych]

* A my przychodzimy tu często z poczucia obowiązku. Wiemy, że to dobre lecz czym jest obowiązek wobec tak wielkiej uległości Twojej, który klękasz by obmyć uczniom nogi?

* Przychodzimy na Najświętszą Ofiarę z nastawieniem zdobywania doskonałości i zbawienia. To szlachetne pragnienia, czymże jednak są wobec Twojej, Panie Jezu, doskonałości, który zaparłeś się swojej chwały i stanąłeś obok nas jak wierny Brat i niezawodny Przyjaciel?

* Przychodzimy do Twego ołtarza oczekując światłości życia, tak często przecież myśli i uczucia mamy zachmurzone kłopotami. Połącz nasze codzienne krzyże ze swoją zbawczą męką i zwycięskim zmartwychwstaniem.

* Często pojawiamy się na Pamiątkę Chrystusa wtedy, gdy już znikąd nie widzimy pomocy. Ze wstydem pamiętamy przysłowie: „jak trwoga, to do Boga”; a niektórzy przez zły honor i lęk nawet wtedy nie chcą do Ciebie przyjść. W każdym czasie i za każdego wołamy dziś: „Panie ratuj, bo giniemy. Przyjdź nam z pomocą.”.

* Przychodzimy na Tę „ofiarę pochwalną” pragnąc uświęcenia, gdyż życie nauczyło nas, że bez Bożej łaski żyje się gorzej. Uświęć Odkupicielu dusze i ciała nasze.

* Przychodzimy tu, gdzie ofiara duchowaofiara czysta i Święta z planami na życie. Przyjmij każdy nasz plan, każde marzenie, przemyślenia, wątpliwości - oczyść je Mądrością Bożą i oświeć nas do owocnej pracy.

 

Pieśń:

 

  1. Odprawiając na Ostatniej Wieczerzy Najświętszą Ofiarę powiedziałeś Panie Jezu: „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.” (J 13,15). Prosimy zatem o siły do naśladowania.

 

[poniższe wezwania można rozdać wiernym do odczytania, jak wezwania modlitwy wiernych]

* Panie Jezu prawdomówny i szczery wskazuj nam jak w prostocie głosić prawdę dającą dobro i szacunek dla każdego istnienia.

* Panie Jezu pełen słodyczy i dobroci naucz nas cierpliwego postępowania w każdej sytuacji życia.

* Panie Jezu okazujący wszystkim dobro natchnij nasze myśli i czyny do pożytecznego działania zawsze i wszędzie.

* Panie Jezu kochający grzeszników i wspierający pragnących poprawy daj nam poznać swoje wady i oświeć nadzieją do pracy nad sobą.

* Panie Jezu, który pod krzyżem zgromadziłeś Maryję, Jana, Marię Magdalenę pomnóż w wierzących wiarę, nadzieję, miłość, aby wspólnota Kościoła przekazywała światu dary odkupienia.

Pieśń: Któryś za nas cierpiał rany (3x)   

 

Dziesiątek różańca

Pieśń: Przed tak wielkim...

Błogosławieństwo

Apel Jasnogórski. 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.097822904586792