Archiwum

Tajemnica Wcielenia

(adoracja Najświętszego Sakramentu - grupa duchowa 39 KPP; 6.8.2020)

 

Pieśń na wystawienie:

 

  1. Łącząc się duchowo z pielgrzymami 39 Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę gromadzimy się, by przed Twoim obliczem Panie Jezu rozważać tajemnicę wiary, jaką dałeś Kościołowi w Najświętszym Sakramencie. Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego obecnego wśród swojego ludu przez sakramenty.

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

„Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:
Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) przypominają żydowskie błogosławieństwa, które - szczególnie podczas posiłku - wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.” (KKK 1328)

 

Przez Ciebie, Odkupicielu, w każdej Mszy św. Łączymy się z „nieustannym początkiem” (Pius XII), by rozmyślanie o porządku i pięknie stworzenia dawało nam siły dobrego kierowania życiem i doprowadziło do ostatecznego celu.

 

Pieśń: Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony,
Wzgardzony, okryty chwałą;
Śmiertelny, Król nad wiekami;

A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami!

 

  1. W każdej Eucharystii wychwalamy Boże dzieło stworzenia.

 

„Kiedy jakaś istota jest gotowa oddać wszystko i wszystko jej zostaje odebrane,

kiedy na szpitalnym łóżku jej rozwarta ręka niczego już nie zatrzymuje,

my, mając mówić do niej, szukamy w sercu czegoś innego niż słowa i wydobywamy z niego jakieś żałosne podskoki przestraszonego [...]

Konieczna i niedostępna wymyka się oto czasowi i jest już tylko obecnością ukrytą;

zaledwie śmiemy podnieść oczy ku jej twarzy,

a spojrzenie duszy, wyprzedzając wszelką myśl, nie odróżnia jej już od Boga!

 

Kiedy Bóg wyrzeka się siebie, a Jego światłość wybiera noc betlejemską, [...]

kiedy Jego nieskończoność, poprzez pęknięcie w skale, przesącza się nieznacznie w to, co stworzone [...]

powierza siebie najmniej pewnemu z wszystkich gatunków, jakie wyszły z jego rąk, [...]

kiedy On przychodzi doświadczyć wśród nas naszej nicości i w tym poniżeniu ukazuje się większy niż kiedykolwiek -

 - wtedy właśnie nie odróżnia się Go już od człowieka!” (A. Frossard, „Credo”, Paris 1983, s.59-60)

 

Synu Boga Żywego, Panie Jezu, tak często gubimy się w rozpoznawaniu tego co Boże, co ludzkie, co dobre, co pożyteczne - „Wzgardzony, okryty chwałą” bądź nam przewodnikiem w odkrywaniu i używaniu dzieła stworzenia.

Ojcze, Synu, Duchu, Boże Stworzycielu - zmiłuj się nad nami.

 

Pieśń: Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje:
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami.  

 

  1. W każdej Eucharystii wychwalamy Boże dzieło odkupienia.

 

Około tysiąc lat przed narodzeniem Jezusa król Dawid w proroczym psalmie zapowiadał istotę zbawienia:

„Wiele rzeczy cudownych uczyniłeś Ty, Panie Boże mój,

a w Twoich zamysłach nikt nie jest podobny do Ciebie,

chcę je ogłosić i opowiedzieć, liczne są ponad miarę.

Nie zechciałeś ofiary i daru, ale przygotowałeś mi ciało,

nie żądałeś też całopaleń, ani żertwy za grzechy.

Wtedy powiedziałem; „Oto przychodzę.

W zwoju księgi napisano o mnie”.

Zapragnąłem spełniać Twoją wolę, Boże mój,

i Twoje Prawo jest w moim wnętrzu.” (Ps 39 [40], tłum. ks. H. Paprocki)

 

Panie Jezu, Jednorodzony Synu Boga, w Twoim Ciele narodzonym z Maryi, niosącym uzdrowienie i pociechę, a wreszcie umęczonym i zmartwychwstałym skryta jest jedyna doskonała ofiara odkupienia ludzkości. Tylko ta ofiara jest miła Bogu, bo zgodna z Jego wolą, by wszystkich doprowadzić do zbawienia. Daj nam przykład i łaskę takiego życia na Ziemi, abyśmy wszyscy zostali zbawieni na wieczność.

Ojcze, Synu, Duchu, Boże Odkupicielu - zmiłuj się nad nami.

 

Pieśń: Podnieś rękę Boże Dziecię,
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą,
I twoje wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami.

 

  1. W każdej Eucharystii wychwalamy Boże dzieło uświęcenia.

 

Z Pierwszego listu św. Piotra:

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. (1P 1,20-25)

 

Synu Maryi, Panie Jezu, Twoja Matka w dniu zwiastowania zaufała Bożemu Słowu, jako nowinie swego życia, i twa na wieki w chwale Boga. Nam tak często brak wytrwałości w wierze i nadziei, a łaska uświęcająca znika przez codzienność. Daj nam siły i zdolności, aby wykorzystać wszystkie możliwości dobrego i świętego postępowania.

Ojcze, Synu, Duchu, Boże Uświęcicielu - zmiłuj się nad nami.

 

Dziesiątek różańca

Pieśń: Przed tak wielkim...

Błogosławieństwo

Apel Jasnogórski. 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.12256598472595