Archiwum

6.08. (wtorek) - Dziękuję Tobie, Panie, za tych, którzy służą i prowadzą do Celu.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Pieśń:Pan kiedyś stanął nad brzegiem (1 zwr.)

 

To czyńcie na Moją pamiątkę (Łk 22,19). Bądź uwielbiony Panie Jezu! Ty, który ogarniasz cały wszechświat, a jednocześnie z czułością pochylasz się nad każdym, nawet najmniejszym stworzeniem. Przychodzimy przed Twój Przenajświętszy Majestat, aby wpatrywać się w Twoje Boskie oblicze i uwielbiać Cię za Twoje zbawcze dzieło, które w sposób szczególny powierzasz ludziom powołanym do służby w Kościele - diakonom, prezbiterom, biskupom. Być może zapominamy, jak wielki dar zostawiłeś nam. Św. Jan Maria Vianney uświadamia: Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.

 

Pieśń: Pan kiedyś stanął nad brzegiem (2 zwr.)

 

Szatan nieustannie kusi swoimi obietnicami łatwego szczęścia. Próbuje przekonać, że można być szczęśliwym bez Boga, bez Kościoła, że najważniejszy jest ten świat, który doświadczamy zmysłami. Tak łatwo można się pogubić. Starajmy się nie oddalać – mówi św. Teresa od Dzieciątka Jezus – aby nie stracić z oczu Jezusa, naszego drogiego Pasterza. Owieczki bowiem, które znajdują się w bliskości swego Pasterza, zawsze doznają więcej serdeczności i bywają hojniej obdarowywane, a nawet otrzymują od Niego cząstkę pokarmu, który On sam spożywa. Jeśli się zdarzy, że pasterz zaśnie, owieczka się nie oddala, dopóki się pasterz nie zbudzi lub ona go obudzi, i znów odbiera od niego nowe dowody przywiązania.

 

Chcemy otoczyć naszą modlitwą wszystkich, którzy usłyszeli głos powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Ewangeliczne słowa Jezusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10,2) powinny nas nieustannie niepokoić i mobilizować do troski o nowe powołania kapłańskie dla całego Kościoła. Niech prowadzi nas w modlitwie ten, który najlepiej modli się w nas - Duch Święty.

 

Pieśń:Niechaj zstąpi Duch Twój

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Duchu Święty, Duchu Miłości,

Dziękujemy Ci za powołania kapłańskie i zakonne,

które ubogaciły Kościół Chrystusowy.

Prosimy Cię, wejrzyj na Twój lud,

który szczególnie dziś potrzebuje świętych kapłanów

jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka.

Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych,

aby ukazywały radość płynącą z życia wyłącznie dla spraw Ojca.

Duchu Święty, Duchu Życia, to Ty otwierasz serca na Boże wołanie.

Uczyń otwartymi serca i umysły młodych dziewcząt i chłopców,

by usłyszeli Boży głos, proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii

i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą. Amen.

 

Pieśń:O Panie, Tyś moim Pasterzem

 

Prośmy dziś szczególnie Jezusa Dobrego Pasterza, by wspierał młodych ludzi w odważnej odpowiedzi na Jego wołanie. Niech nie brakuje nigdzie kapłanów, osób konsekrowanych i misjonarzy, którzy będą Bożymi znakami w naszym świecie.

 

LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,

Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,

Jezu, Kapłanie wielki,

Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,

Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,

Jezu, Kapłanie naszego wyznania,

Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,

Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,

Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,

Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,

Jezu, Kapłanie wierny,

Jezu, Kapłanie miłosierny,

Jezu, Kapłanie dobroczynny,

Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,

Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,

Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,

Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,

Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,

Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,

Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,

Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,

Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,

Jezu, Ofiaro święta,

Jezu, Ofiaro niepokalana,

Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,

Jezu, Ofiaro przejednania,

Jezu, Ofiaro uroczysta,

Jezu, Ofiaro chwały,

Jezu, Ofiaro pokoju,

Jezu, Ofiaro przebłagania,

Jezu, Ofiaro zbawienia,

Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,

Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,

Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,

Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.

Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,

Od grzechu świętokradztwa,

Od ducha niepowściągliwości,

Od pogoni za pieniądzem,

Od wszelkiej chciwości,

Od złego używania majątku kościelnego,

Od miłości świata i jego pychy,

Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,

Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,

Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,

Przez Twego kapłańskiego ducha,

Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,

Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,

Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,

Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,

 

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,

Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,

Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,

Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,

Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,

Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy

Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,

Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,

Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,

 

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

 

Módlmy się:

Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia.

Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

APEL JASNOGÓRSKI

(opracował ks. Marek Blady)

 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.093874931335449