Archiwum

Tajemnica Ducha Świętego i Kościoła

(adoracja Najświętszego Sakramentu - grupa duchowa 39 KPP; 12.8.2020)

 

Pieśń na wystawienie:

 

 

  1. Uwielbiając tajemnicę naszej wiary działającą w Najświętszym Sakramencie biegniemy dziś myślą do Trzeciej Osoby Boskiej, która w jedności z Ojcem i Synem rodzi do życia Kościół.

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Duch i Kościół współdziałają, by ukazać Chrystusa i Jego dzieło zbawienia w liturgii. Przede wszystkim w Eucharystii i w sposób analogiczny w innych sakramentach liturgia jest Pamiątką misterium zbawienia. Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła.

Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, "ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym", podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie.” (KKK 1099, 1392).

 

I choć najtrudniej jest sobie wyobrazić Ducha Bożego, to On właśnie jest nam najbliższy. Jego działanie, całkowicie podporządkowane dziełu Chrystusa Pana, ożywia to dzieło i czyni prawdziwym także dla nas. Duch Święty skrywa się we wszystkich dziełach czynionych w Imię Syna Bożego. W każdej Eucharystii chce działać dla nas (co najmniej) na siedem sposobów. Prośmy o Jego tchnienie także w czasie tej modlitwy.

 

Pieśń: np. Duchu Święty przyjdź

 

 Uwielbiajmy Boga w Trójcy Jedynego za tę wielką moc, której udziela swojemu Kościołowi przez działanie Ducha Świętego w Mszy św. wołając: Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

[poniższe wezwania można rozdać wiernym do odczytania, jak wezwania modlitwy wiernych]

* Duchu Pański, Ty ciągle przez czytane Słowa Pisma przypominasz zasady życia królestwa niebieskiego, umacniaj w wierzących mądrość wstępowania w ślady świętych i wystrzegania się błędów opisanych w Biblii.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* Duchu miłości Pana, Ty w Eucharystii i sakramentach uobecniasz misterium Chrystusa, pocieszaj wiernych mocą tej świętej obecności i umacniaj nadzieję pełnego zjednoczenia z Jezusem.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* Duchu miłości Boga, Ty jako „Boży spójnik” przekazujesz życie między Bogiem a Kościołem, niech siła miłości odwiecznej porusza wszystkich ochrzczonych do twórczego życia według Twych natchnień.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* Duchu przybrania za synów, Ty jesteś zasadą „cyrkulacji życia i miłości”, namaszczaj wiernych łaską doceniania życia i miłosiernego postępowania - „przyjdź królestwo Twoje”.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

*Duchu Uświęcicielu, Ty tworzysz zjednoczenie wspólnoty Kościoła, udzielaj jej „soli mądrości Bożej”, by cierpliwie jednoczyła się i trwała w pokoju, aż Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* Duchu Święty, Darze z nieba, Ty gromadzisz Lud Boży w Eucharystii, daj mu odpoczywać w obecności Trójcy Świętej, by przygotował się przez to do radości prawdziwych.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

* Duchu Stworzycielu, Pocieszycielu i Przewodniku, Ty dopełniasz wszelkiego uświęcenia, prowadź święty, katolicki, apostolski Kościół w gotowości na ostateczne przyjście Chrystusa, ciała zmartwychwstanie i życie nieśmiertelne w domu Ojca.

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu...

 

Dziesiątek różańca

Pieśń: Przed tak wielkim...

Błogosławieństwo

Apel Jasnogórski. 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.099075078964233