Archiwum

Tajemnica kapłaństwa 

(adoracja Najświętszego Sakramentu - grupa duchowa 39 KPP; 11.8.2020)

 

Pieśń na wystawienie:

 

  1. Dziękując za kolejny dzień życia, kolejny dzień wędrowania w intencjach Kościoła Kieleckiego, uwielbiamy Cię, Boże za tajemnicę obecności Twojego Syna, Jedynego i Wiecznego Kapłana, w Eucharystii.

 

Z encykliki sługi Bożego Piusa XII: „ Niebieski Odkupiciel pragnął, by życie kapłańskie, które w śmiertelnym ciele rozpoczął przez swoje modlitwy i swą ofiarę, przetrwało również przez wieki w Ciele Jego Mistycznym, którym jest Kościół. Dlatego ustanowił widzialne kapłaństwo, by na wszelkim miejscu była składana ofiara czysta, w tym celu, by wszyscy ludzie tak ze Wschodu jak i Zachodu, z grzechu uwolnieni z posłuszeństwa nakazom swego sumienia, dobrowolnie i chętnie służyli Bogu.” (Pius XII, „Mediator Dei”, Castel Gandolfo, 1947, wstęp).

 

W każdej Mszy św., Panie Jezu, udzielasz swojej obecności zgromadzonym na modlitwie. Sam obiecałeś to w słowach: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,19-20). Każdemu we wspólnocie wierzących udzieliłeś godności swego kapłaństwa według stanu i powołania. W chwili chrztu, przez święte namaszczenie, obdarzasz godnością kapłaństwa powszechnego. W sakramencie święceń: diakonatu, prezbiteratu, episkopatu, obdarzasz godnością służby Kościołowi jako „alter Christus”, czyli widzialnego znaku obecności Zbawiciela, Dobrego Pasterza wśród swoich wiernych. Przez to wzywasz powołanych do służby i straży Ewangelii, ołtarza i sakramentów. Przez to mają naśladować Ciebie, by wspólnota rozwijała się według woli Bożej.

 

Pieśń:

 

  1. Jeden ze świętych kapłanów świętokrzyskiej ziemi, bł. Jerzy Matulewicz mówił, że „Jezus modlący się w Ogójcu jest dla kapłana najlepszym powiernikiem jego trosk i osobistych zmagań o posłuszeństwo Ojcu. Pierwsi uczyli się od Niego tej walki Piotr, Jakub i Jan. Przyglądali się jej z daleka, zanim sami stali się uczestnikami bolesnych przeżyć kapłańskich swego Nauczyciela. Ewangeliczny ideał kapłana to: światłość świata, sól; szafarze; posłowie, pośrednicy, kolumny, straże, przyjaciele, domownicy - mężowie Boży - alter Chrystus.” (J. Smolewicz, „Teologicznomoralna myśl bł. J. Matulewicza”, Warszawa 2002, s. 437.).

Módlmy się za biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków i powołanych do stanu kapłańskiego, aby dla chwały Bożej i pożytku ludzkiego mieli siły godnego wypełniania powołania. Wołajmy: Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie.

 

[poniższe wezwania można rozdać wiernym do odczytania, jak wezwania modlitwy wiernych]

 

* Jezu Kapłanie - światłości świata, oświecaj nieustannie swoje sługi powołane do kapłaństwa Mądrością Bożą, aby żadne słowo głoszone w Twoje Imię nie przyniosło zamętu, zgorszenia i zniewolenia grzechem.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

* Jezu Kapłanie - soli Bożej mądrości i obrony duszy przed złem, strzeż swoich wiernych i wybranych w czystości obyczajów i dawaj natchnienia do naśladowania Ciebie w każdej chwili życia.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

*Jezu Kapłanie, szafarzu łask wszelkich, udzielaj swojej łaski kapłanom, aby roztropnie i z życzliwą troską udzielali Ludowi Bożemu Twoich darów.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

* Jezu Kapłanie, odblasku Ojca, uczyń swoich powołanych posłami zwiastującymi Bożą sprawiedliwość i miłosierdzie wszelkiemu stworzeniu.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

* Jezu Kapłanie, pośredniku Boski, umacniaj wszystkie modlitwy i czynności powołanych do sprawowania sakramentów, aby wiernie łączyli swą posługą niebo z ziemią.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

* Jezu Kapłanie, kamieniu węgielny Kościoła świętego, uczyń swoich kapłanów kolumnami, na których potrzebujący i utrudzeni odnajdą siły do wytrwania w drodze, prawdzie i życiu.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

* Jezu Kapłanie, dobry pasterzu, udzielaj swej dobroci i mocy wezwanym do kapłaństwa służebnego, aby nigdy nie stali się najemnikami w Twojej owczarni lecz byli wiernymi i troskliwymi pasterzami.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

* Jezu Kapłanie, miłujący nas, otaczaj znakami swojej obecności powołanych i wybranych przez Ciebie, niech ich relacja przyjaźni z Trójcą Świętą buduje wspólnotę Kościoła powszechnego.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

* Jezu Kapłanie, Synu Boga Żywego, uczyń wszystkich ochrzczonych domownikami Ojca, który jest w niebie.

Zmiłuj się nad nami, wysłuchaj nas Panie

 

Modląc się za siebie nawzajem pamiętajmy radę Piusa XII: „Niech jednak opieszali i gnuśni nie sądzą, że chwalimy ich, gdy ganimy błądzących lub hamujemy zbyt śmiałych; podobnie i nieroztropni niechaj nie myślą, że cieszą się naszym uznaniem wtedy, gdy karcimy niedbałych i leniwych.”

 

Dziesiątek różańca

Pieśń: Przed tak wielkim...

Błogosławieństwo

Apel Jasnogórski. 

 

Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
pielgrzymka.kielce@gmail.com

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.14263200759888